Foreningsledelse

Kurser i KFUMs Idrætsforbund foregår i en social ramme, hvor vi lægger vægt på at styrke hele mennesket igennem sjove oplevelser og fagligt indhold.

KFUM ønsker at opbygge sunde og robuste unge mennesker, der er klar til at påtage sig opgaver og forpligtelser i foreningen.

At være leder i foreningen kræver en tro på fællesskabet og et ståsted i personlige værdier. Det er derfor vigtigt at kurser er med til at modne og udvikle hele mennesket, og at de motiverer til at gøre en indsats.

Man kan ikke spotte talenter indenfor foreningsledelse og ansvar, så vi opfordrer til at foreningerne sender alle unge på kursus, når de har lyst at deltage. Det er en bæredygtig strategi, fordi KFUM har en høj gennemførsel fra kursist til træner/leder i foreningen. Nogle unge starter med at gå trænervejen, men finder hurtigt ind i opgaver i udvalg og bestyrelse. Derfor kalder vi vores kursus for Træner/Lederkursus.

Vi følger op på kursisterne med et besøg i foreningen og en samtale med bestyrelsen. Det viser sig at 70% af kursisterne et halvt år efter kursus har en træner eller lederopgave i foreningen.