Træner-/Lederkursus

Træner-/Lederkursus er forbundets betegnelse for kursusprogrammet. Vi opfordrer til at man starter på Juniorkursus og tager alle trin, for at få det fulde udbytte i kursustaksonomien. Det er også muligt at “hoppe” ind på specifikke trin. Gennemfører man alle trin har man gennemført hele KFUMs Træner-/ Lederkursus.


Hvorfor hedder det Træner-/Lederkursus?

Alle trænerkurser indeholder foreningslære og øvelser til udvikling af lederpersonligheden. Kursisterne rustes derfor samtidig til at tage lederansvar i projekter, udvalg og bestyrelse. Kursisterne får en forståelse af dilemmaer og svære beslutninger, når de deltager i rollespil om bestyrelsesarbejde.

Hvilke idrætsgrene kan man uddanne sig indenfor?

Juniorkursus er et introduktionskursus hvor man får generelle og grundlæggende færdigheder på plads uanset idrætsgren. I øjeblikket har vi fokus på håndbold og badminton - men andre idrætsgrene er velkomne, hvis vi kan sikre mindst 10 deltagere). 

Trin 1 – 5 tilbyder vi inden for håndbold og badminton. Efter aftale med de respektive specialforbund er KFUMs Træner-/Lederuddannelse akkrediteret så man kan tage videreuddannelse i deres regi.

Det er også muligt at deltage på trin 1 – 5 i øvrige idrætsgrene, men det sker efter aftale med kursusudvalget. Kontakt udviklingskonsulent, Maja Tast, tlf. 40578180 mail: maja@kfumid.dk

En uddannelse på halgulvet

Der er stor afveksling mellem teori og praksis. Meget undervisning foregår på halgulvet, og kursisterne skal også udvikle deres færdigheder i en virkelighedstro træningssituation. Derfor medvirker medier (yngre spillere) på alle kurser Kursisterne instruerer øvelser og gennemfører træning for medierne og modtager individuel feed-back af erfarne instruktører.

Kursusmateriale og instruktører

Kursusmaterialet er udviklet af KFUMs Idrætsforbund. Undervisningen varetages af udvalgte instruktører, som har deres daglige gang som træner eller leder i en håndbold eller badminton forening.

Merit

Kurset er meritgivende på DHFs Elitetræneruddannelse ved gennemførsel af TRIN 1-4

Juniorkursus

KFUMs Træner-Lederkursus er trindelt. Det første trin er Juniorkursus. Du kan starte på juniorkursus når du skal i 8. eller 9. klasse efter sommerferien. 

Der er tale om et generelt introduktionskursus, som giver motivation, og som sætter kursisten i stand til at tage en opgave som træner eller hjælpetræner for de yngste hold i foreningen.

Læs mere om Juniorkursus

Trinuddannelsen

Trin 1 – 5 arbejder med forskellige temaer som er vigtige for den komplette træner. Kursisterne oplever en naturlig og løbende udvikling, når de vender tilbage og fortsætter med det næste trinmodul år efter år.

Ved en måling i 2021 var 73% af kursisterne aktive i foreningen et halvt år efter de havde været på kursus, 9% var ikke aktive frivillige og 13% var på efterskole.

Evaluering efter kurset viser at 82 % af kursisterne var meget tilfredse med kurset og 18% var tilfredse.

93,7% af kursisterne mener at kurset er enten "i meget høj grad relevant" eller "i høj grad relevant" i forhold til deres træner/ledergerning hjemme i foreningen. 

Se alle Træner / Lederkurser

KFUMs træner-/lederkursus

KFUMs træner-/lederkursus

Det her er meget mere end en træneruddannelse…

Jens Bitsch, Simon Hørdum og Andreas Nyrup er instruktører på KFUMs Træner/Lederkursus i uge 26.

I uge 26 er KFUMs Idrætsforbund på idrætsefterskolen Hellebjerg vært for det traditionsrige Træner/Lederkursus, og tre af de instruktører, man kan møde, er Jens Bitsch fra Ikast FS, Simon Hørdum Ikast KFUM og Andreas Nyrup fra Kolding KFUM. De to førstnævnte er garvede instruktører på kurset, mens Andreas er ’føl’ og skal være instruktør for første gang.

Læs mere

Trænerspirer roser KFUM-kursus.. læs mere
Trænerspirer roser KFUM-kursus.. læs mere
KFUM-kurser gav Søren et personligt løft.. læs mere
KFUM-kurser gav Søren et personligt løft.. læs mere