Træner-/Lederkursus

Træner-/Lederkursus er forbundets betegnelse for kursusprogrammet. Vi opfordrer til at man starter på Juniorkursus og tager alle trin, for at få det fulde udbytte i kursustaksonomien. Det er også muligt at “hoppe” ind på specifikke trin. Gennemfører man alle trin har man gennemført hele KFUMs Træner-/ Lederkursus.


Hvorfor hedder det Træner-/Lederkursus?

Alle trænerkurser indeholder foreningslære og øvelser til udvikling af lederpersonligheden. Kursisterne rustes derfor samtidig til at tage lederansvar i projekter, udvalg og bestyrelse. Kursisterne får en forståelse af dilemmaer og svære beslutninger, når de deltager i rollespil om bestyrelsesarbejde.

Hvilke idrætsgrene kan man uddanne sig indenfor?

Juniorkursus er et introduktionskursus hvor man får generelle og grundlæggende færdigheder på plads uanset idrætsgren. I øjeblikket har vi fokus på håndbold og badminton - men andre idrætsgrene er velkomne, hvis vi kan sikre mindst 10 deltagere). 

Trin 1 – 5 tilbyder vi inden for håndbold og badminton. Efter aftale med de respektive specialforbund er KFUMs Træner-/Lederuddannelse akkrediteret så man kan tage videreuddannelse i deres regi.

Det er også muligt at deltage på trin 1 – 5 i øvrige idrætsgrene, men det sker efter aftale med kursusudvalget. Kontakt udviklingskonsulent, Maja Tast, tlf. 40578180 mail: maja@kfumid.dk

En uddannelse på halgulvet

Der er stor afveksling mellem teori og praksis. Meget undervisning foregår på halgulvet, og kursisterne skal også udvikle deres færdigheder i en virkelighedstro træningssituation. Derfor medvirker medier (yngre spillere) på alle kurser Kursisterne instruerer øvelser og gennemfører træning for medierne og modtager individuel feed-back af erfarne instruktører.

Kursusmateriale og instruktører

Kursusmaterialet er udviklet af KFUMs Idrætsforbund. Undervisningen varetages af udvalgte instruktører, som har deres daglige gang som træner eller leder i en håndbold eller badminton forening.

Merit

Kurset er meritgivende på DHFs Elitetræneruddannelse ved gennemførsel af TRIN 1-4

Juniorkursus

KFUMs Træner-Lederkursus er trindelt, hvor indgangsniveauet som juniorkursist er 13 år.

Der er tale om et generelt introduktionskursus, som giver motivation, og som sætter kursisten i stand til at tage en opgave som træner eller hjælpetræner for de yngste hold i foreningen.

Læs mere om Juniorkursus

Trinuddannelsen

Trin 1 – 5 arbejder med forskellige temaer som er vigtige for den komplette træner. Mere end 65 % af kursisterne har en trænerfunktion i foreningen et halvt år efter kursus. Kursisterne oplever en naturlig og løbende udvikling, når de vender tilbage og fortsætter med det næste trinmodul år efter år.

Se alle Træner / Lederkurser