Træner/ Lederkursus

Træner / Lederkursus er forbundets betegnelse for kursusprogrammet. Vi opfordrer til at man starter på Juniorkursus og tager alle trin, for at få det fulde udbytte. Det er også muligt at tage enkelte trin. Gennemfører man alle trin har man gennemført hele KFUMs Træner / Lederuddannelse.

Hvor hedder det Træner / Lederkursus?

Alle trænerkurser indeholder foreningslære og øvelser til udvikling af lederpersonligheden. Kursisterne rustes derfor samtidig til at tage lederansvar i projekter, udvalg og bestyrelse. Kursisterne får en forståelse af dilemmaer og svære beslutninger, når de deltager i rollespil om bestyrelsesarbejde.

Hvilke idrætsgrene kan man uddanne sig indenfor?

Juniorkursus er et introduktionskursus hvor man får generelle og grundlæggende færdigheder på plads uanset idrætsgrenen.

Trin 1 – 5 tilbyder vi indenfor håndbold, gymnastik og badminton. Efter aftale med de respektive specialforbund er KFUMs Træner / Lederuddannelse akkrediteret så man kan tage videre uddannelse i deres regi.

Det er også muligt at deltage på trin 1 – 5 i øvrige idrætsgrene, men det sker efter aftale med kursusudvalget. Kontakt udviklingskonsulent, Erik Lorentzen, tlf. 51721500 mail: erik@kfumid.dk

En uddannelse på halgulvet

Der er stor afveksling mellem teori og praksis. Meget undervisning foregår på halgulvet, og kursisterne skal også udvikle deres færdigheder i en virkelighedstro træningssituation. Derfor medvirker medier (yngre spillere) på alle kurser Kursisterne instruerer øvelser og gennemfører træning for medierne og modtager individuel feed-back af erfarne instruktører.

Juniorkursus

KFUMs Træner-Lederkursus er trindelt, hvor indgangsniveauet som juniorkursist er 13 år.

Der er tale om et generelt indføringskursus, som giver motivation, og som sætter kursisten i stand til at tage en opgave som træner eller hjælpetræner for de yngste hold i foreningen.

Trinuddannelsen

Trin 1 – 5 arbejder med forskellige temaer som er vigtige for den komplette træner. Mere end 70 % af kursisterne har trænerfunktion i foreningen, og de oplever en naturlig og løbende udvikling, når de vender tilbage og fortsætter med det næste trinmodul år efter år.