Metode og principper

Hvert år gennemgår mange unge kurserne i KFUMs Idrætsforbund. Forbundets konsulenter følger op på kurserne i en samtale med kursister og foreningens bestyrelse 4 – 8 måneder efter endt kursus, og her viser det sig, at der er en stor gennemførsel fra kursist til aktiv træner/leder.

KFUMs Idrætsforbund har en særlig styrke i at tilbyde attraktive kurser for unge i alderen 14 – 20 år, og kurset giver dem motivation og selvtillid til at påtage sig ansvar i deres hjemforening.

I dette afsnit går vi bag om de vigtigste metoder og principper i vores kursus for at dele ud af vores erfaring og inspirere andre til at udvikle kurser for den næste generation af trænere og ledere i foreningerne.

Garuda – en introduktion til vores kursusfilosofi

Vi vil starte med at introducere den komplette ledertype, som vi sigter efter at uddanne. Det kræver både personlige og faglige kompetencer at stå med træner og ledelsesansvar i en forening, og derfor leder alle lektioner og uformelle planlagte aktiviteter i “fritiden” hen til et styrkelse af de forskellige områder.

Garudas hoved-hjerte-ben-model beskriver meget godt den helhed vi har som ideal. Her er modellen sat ind i vores kursuskontekst

Hoved

Vores trænere og ledere skal have en god teknisk og taktisk forståelse af deres idrætsgren, og de skal vide hvordan organisationer og foreninger fungerer. Den teoretiske undervisning foregår igennem holdundervisning og foredrag, men i en aktiv undervisningsform med rollespil diskussion af dilemmaer mm.

Hjerte

Vores trænere og ledere skal have empati og indfølingsevne. Som foreningsmenneske er det vigtigt at man kan praktisere værdier som tillid, respekt og omsorg i en social forståelse og accept af medmennesket. På vores kurser har vi bl.a. afsat en hel dag, hvor vi arbejder med kirke og livsoplysning i en praktisk og tematiseret kontekst. Det kan f.eks. handle om, hvordan vi bryder ensomhed og social isolation.

Ben

Vores ledere skal have handlekraft og initiativ. På kurserne har vi kraftigt fokus på den praktiske del med medietræning og instruktørens feed-back på kursistens personlige ledelse. Vores undervisning skal motivere, inspirere og klæde kursisterne på til at tage et stort ansvar i den hjemlige forening.

Menneskesyn

I KFUMs Idrætsforbund har vi en bestemt tilgang til menneskelivet. Med den kristne grundetik som base ser vi tre dimensioner i menneskelivet, som vi aktivt ønsker at understøtte. Dette illustreres med trekanten i vores logo.