Trin 1-5

KFUMs Idrætsforbund afholder KFUMs Træner-/Lederkursus på Hellebjerg Idrætsefterskole den første uge i sommerferien. 

Vores Juniorkursus er første “Trin” i KFUMs Træner-/Lederkursus taksonomi. Hele ugekurset er for unge i alderen 14-20 år, der ønsker at udvikle deres træneregenskaber og lederevner i fællesskab med andre unge.

Efter juniorkursus kører vi en trinmodel, hvor man kan stige ind enten efter alder/modenhed eller efter niveau.

Hvis man starter på juniorkursus tager man trin 1 året efter og så fremdeles.

Hvis man ikke før har været på KFUM kursus kan man starte f.eks. som 15 årig med at tage juniorkursus, trin 1 eller trin 2.

Kontakt vores konsulenter for en korrekt indplacering. Vi tager en snak om erfaring og modenhed, så kursisten placeres der hvor det giver mening både fagligt og socialt.

Temaerne på de forskellige trin er:

Trin 1

Autoritet, formidling og planlægning.

Trin 2

Coaching, konflikthåndtering og spillerinstruktioner.

Trin 3

Rød tråd, teknisk træning og strategi.

Trin 4

Taktisk fejlretning og udvikling af spilkoncepter.

Trin 5

Brug din viden til projekter i foreningen, inddragelse af eget projekt fra foreningen og refleksion af din egen trænerrolle, samt personligt lederskab

Fællessang, Temaer, efterskoleånd og fællesskab på tværs af idrætter og alder
En vigtig del af KFUMs Træner-/Lederkursus er, at kurset hvert år omfavnes af et tema. Temaet varierer fra år til år og kan eksempelvis være kærlighed, ensomhed, meningen med livet mv.

KFUMs Idrætsforbund lægger vægt på at skabe nogle dygtige trænere og foreningsmennesker, men lægger i lige så høj grad vægt på at danne og udvikle kursisterne personligt.

Årstemaet bliver derfor benyttet til at skabe nogle vigtige diskussioner omkring livet, hvor kursisterne blive udfordret på deres holdninger, rykker deres grænser, får andre forståelser og ser verden med nye øjne.
Instruktørerne bidrager med personlige erfaringer og fortællinger i andagter om morgenen og aftenen, så du på den måde er med til at blive dannet og får udviklet dine træner-/lederkompetencer, men i lige så høj grad også dine personlige kompetencer.

Tilmeld her   Se folderen her