Hjælpertræner og Træneruddannelse

KFUMs Idrætsforbund afholder KFUMs Træner-/Lederkursus på Hellebjerg Idrætsefterskole i uge 26. Vores Juniorkursus er første “Trin” i KFUMs Træner-/Lederkursus taksonomi. Hele ugekurset er for unge i alderen 13-20 år, der ønsker at udvikle deres træneregenskaber og lederevner i fællesskab med andre unge.

Efter juniorkursus kører vi en trinmodel, hvor man kan stige ind enten efter alder/modenhed eller efter niveau.

Hvis man starter på juniorkursus tager man hjælpetræner 1 og 2 året efter derefter træner 1 og så fremdeles.

Hvis man ikke før har været på KFUM kursus kan man starte f.eks. som 15 årig med at tage juniorkursus, træner 1 eller træner 2.

Kontakt vores konsulenter for en korrekt indplacering. Vi tager en snak om erfaring og modenhed, så kursisten placeres der hvor det giver mening både fagligt og socialt.


De forskellige trins indhold


Trin 1 - Hjælpertræner 1 og 2
Trænerrollen, det gode børnetræningsmiljø, fælles tekniske grundprincipper, spilforståelse, specifikke øvelser, rød tråd,
års planlægning mm.
Konstruktiv og motiverende feedback, grundlæggende tekniske elementer, konkrete motoriske øvelser og lege, der
gør træningen sjov og lærerig. Minimumsalder 13 år

Trin 2 - Træner 1
Glæden ved at spille badminton, alsidig træning gennem leg og fysisk-motorisk basistræning, konkrete slag- og
benarbejdsteknikker, tekniktræningsøvelser med progression, rød tråd mm.

Trin 3 - Træner 2
Motivation og glæde via god feedbackalsidig stimulering, skadesforebyggende basistræning, slag- og benarbejdsteknikker, niveautilpasning, i børns udvikling mm.

Trin 4 - Træner 3
Trænerrollen, det gode børnetræningsmiljø, fælles tekniske grundprincipper, spilforståelse, specifikke øvelser, rød tråd,
års planlægning mm.

Udover badmintontræningen, vil der blive undervist i foreningslærer og KL som omhandler etik og moral.
Der kommer medier, som kursisterne skal træne, samt lave sociale arrangementer for.
De ældre kursister vil stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at sidde i en foreningsbestyrelse, og hvilket forpligtelser og ansvar det indebærer.

Fællessang, Temaer, efterskoleånd og fællesskab på tværs af idrætter og alder
En vigtig del af KFUMs Træner-/Lederkursus er, at kurset hvert år omfavnes af et tema. Temaet varierer fra år til år og kan eksempelvis være kærlighed, ensomhed, meningen med livet mv.

KFUMs Idrætsforbund lægger vægt på at skabe nogle dygtige trænere og foreningsmennesker, men lægger i lige så høj grad vægt på at danne og udvikle kursisterne personligt.

Årstemaet bliver derfor benyttet til at skabe nogle vigtige diskussioner omkring livet, hvor kursisterne blive udfordret på deres holdninger, rykker deres grænser, får andre forståelser og ser verden med nye øjne.
Instruktørerne bidrager med personlige erfaringer og fortællinger i andagter om morgenen og aftenen, så du på den måde er med til at blive dannet og får udviklet dine træner-/lederkompetencer, men i lige så høj grad også dine personlige kompetencer.

Tilmelding her   Se folderen her