Badminton

KFUMs Idrætsforbund afholder KFUMs Træner/Lederkursus i den første uge af skolernes sommerferie. Kurset henvender sig til 14-20 årige, der ønsker at udvikle deres træneregenskaber og lederevner inden for badminton og foreningsliv.

Efter juniorkursus kører vi en trinmodel, hvor man kan stige ind enten efter alder/modenhed eller efter niveau.

Hvis man starter på juniorkursus tager man trin 1 året efter og så fremdeles.

Hvis man ikke før har været på KFUM kursus kan man starte f.eks. som 15 årig med at tage juniorkursus, trin 1 eller trin 2. 

Kontakt vores konsulenter for en korrekt indplacering.