Skoler

Ved siden af foreningerne er også efterskoler og højskoler medlem af forbundet. Mange af skolerne har specialiserede linjer i enkelte idrætsgrene og andre har fælles idrætsfag på skemaet.

Fælles for skolerne er at de har en form for tilknytning til KFUM og idrætsforbundet, og at de deler forbundets værdigrundlag og støtter op om formålet.

Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde har en helt særlig status for os, idet den er grundlagt af KFUMs Idrætsforbund i 1958 som den første idrætsefterskole i Danmark. Den dag i dag er KFUMs Idrætsforbund repræsenteret med 4 pladser i bestyrelsen, og vi afholder bl.a. vores traditionsrige sommerkurser på HI. På den måde er idrætsforbundet og Hellebjerg Idrætsefterskole tæt sammenknyttede.