Værdibasen

I KFUMs Idrætsforbund har vi en grundlæggende respekt for det enkelte menneskes unikke værdi og betydningen af at vi indgår i en sammenhæng og er del af et fællesskab.

Vores menneskesyn sætter et tydeligt præg på den måde vi afvikler aktiviteter. Her er kammeratskab og sammenhold et vigtigt fokus. Vi har udpeget seks kerneværdier, der har en særlig vægt for os.

Forpligtende fællesskab

KFUMs Idrætsforbund og foreningerne tager hånd om den enkelte. Der skal være plads til forskellighed, og vi skal vise omsorg og respekt, give tryghed og følelse af at høre til. Men hver enkelt bør også vise medansvar, involvere sig og vise loyalitet over for klubkammerater og beslutninger. Fællesskabet omfatter også det internationale samarbejde indenfor KFUM/YMCA.

Demokrati

Enhver har indflydelse og ret til at give sin mening til kende men også et ansvar for at meninger, holdninger og beslutninger respekteres. Synlighed, gennemskuelighed og balance mellem rettigheder og forpligtelser er nøgleord

Udvikling

Ikke blot fysisk/idrætsligt men også menneskeligt og socialt. Vi skal tænke nyt, være nysgerrige og åbne overfor udfordringer, og vi skal skabe rum for plads til dialog og kreativitet.

Respekt

Handler om ligeværdig behandling, fairness og tolerance. Vi skal vise forståelse for mindretal indenfor forbundet og give alle mulighed for at udfolde sig på lige betingelser.

Frivillighed

Indebærer, at vi altid kan vælge til og fra overfor arbejdsopgaver – men også, at vi udviser ansvarlighed, når vi påtager os et hverv. Lønnen ligger i glæden ved at skabe noget for andre – sammen med andre.

Rummelighed

Der er plads til alle i KFUMs Idrætsforbund

Formål

KFUMs Idrætsforbunds formål er med det kristne budskab som grundlag at udvikle idrætten i sunde rammer

Mission

KFUMs Idrætsforbund ønsker at styrke det enkelte individ med afsæt i vores kristne værdier,
som rummer det sociale, det fysiske og det åndelige

Vision

Vi vil engagere alle børn og unge i meningsfulde fællesskaber gennem alsidig og legende idræt.