Frivillig i udvalg

lilleput fodbold til FM i Horsens
lilleput fodbold til FM i Horsens
Sportseminar i Siderno 2019
Sportseminar i Siderno 2019

KFUMs Idrætsforbund drives af bestyrelse og udvalg, og vi er alle medlemmer af forskellige idrætsforeninger rundt omkring i landet.

Der er mange spændende opgaver i forbundet, og du kan blive aktiv som forbundsfrivillig indenfor det område, som du brænder for – om det er en bestemt idrætsgren, børn og unge, internationalt arbejde eller noget andet.

Læs mere om udvalg i KFUMs Idrætsforbund

Generelt om udvalgene

Et udvalg består typisk af 4-6 medlemmer, som vælger sin egen formand. Formandens opgave er at indkalde, strukturere og styre møderne og sikre at opgaven løses. Der er tilknyttet et bestyrelsesmedlem som følger med i udvalgets arbejde og give sparring.

Udvalget har mulighed for at udfylde opgaven som de finder bedst indenfor de givne rammer. Der er plads til at udvikle og eksperimentere. Kontorets ansatte støtter op og hjælper til efter behov.

Hvordan bliver man frivillig i udvalgsarbejde?

Hvis du er interesseret i et bestemt arbejdsområde, skal du ikke tøve med at henvende dig til bestyrelsen eller kontoret.

Vi opfordrer unge medlemmer til at træde ind i udvalgene. KFUMs Idrætsforbund har en ung profil, og vi har altid brug for den unges perspektiv.

Af samme grund stiller vi ikke krav om alder eller erfaring. Det er en scene for personlig læring og udvikling, og du får hjælp og instruktion til at forstå opgaverne og det organisatoriske arbejde.

Hvad får man ud af at arbejde som frivillig i forbundet?

Du giver af din tid og arbejdskraft til forbundet, når du er frivillig, men der er også gode fordele for dig selv.

  • Viden om, og erfaring med organisatorisk arbejde
  • Styrkelse af dine personlige kompetencer indenfor bl.a. kommunikation, samarbejde, planlægning, projektstyring og ledelse.
  • Udvikling af netværk til foreninger og enkeltpersoner
  • Udvidelse af dit brutto CV og en personlig udtalelse fra forbundet der tæller din samlede deltagelse i kursus og frivilligt arbejde.

Frivillighedsstrategi