Senioridrætsudvalg

Formål

  • At udvikle forbundsaktiviteter for seniorer

Opgave

  • Udvalgets primære opgave er at arrangere og afvikle senioridrætshøjskole i sommerferien.
    Udvalget har til opgave at planlægge indhold og program i lejren. Udvalget har ansvar for budget og
    økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
    Forbundskontoret deltager i udvalgsmøder efter ønske og behov. 

Medlemmer

Kirstine Langagergaard

Kirsten Christiansen

Egon Rasmussen

Tove Noe