Senioridrætsudvalg

Formål

 • At udvikle forbundsaktiviteter for seniorer

Opgave

 • Udvalgets primære opgave er at arrangere og afvikle senioridrætslejren i sommerferien.
  Udvalget har til opgave at planlægge indhold og program i lejren. Udvalget har ansvar for budget og
  økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.
  Forbundskontoret deltager i udvalgsmøder efter ønske og behov. Kontoret står for kontakten til
  Hellebjerg. Kontoret registrerer tilmeldinger og udsender en velkomstmail til lejrdeltagerne på vegne af
  udvalget.

Medlemmer

Kirstine Langagergaard

Kirsten Christiansen

Egon Rasmussen

Tove Noe