Børne- og ungeudvalg

Medlemmer

Ane Kristine Kjeldstrup

Julie Bak Jensen

Magnus Avataq

Naoh Engdal

Formål

  • At udvikle forbundets aktiviteter blandt børn og unge til fremme for motion, trivsel og sundhed.

Opgave

  • Udvalget samler, udvikler og afprøver ideer og projekter indenfor børne- og ungearbejdet, og
    på den måde fungerer udvalget som en videns- og idébank for foreningerne, og som et organ til
    udvikling af idræt i forbundet. Udvalget har f.eks. skabt “Rend og hop med Oliver”, der med sin indsats
    for motorik i institutioner og dagplejen er blevet et selvstændigt projekt i KFUMs Idrætsforbund.
    Udvalget har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.

Kontakt