Foreningsudvikling

Foreningsudvikling

Rigtig mange foreninger i KFUMs Idrætsforbund er velfungerende, men alle kan have gavn af ekstern støtte og en lille foreningssnak ind imellem. Derfor vil I opleve, at vi henvender os til jer mindst én gang årligt for at få en kort samtale om jeres forening, og det hjælper også forbundet til at blive opdaterede på den enkelte forening. Vi har brug for jeres input til at forstå den samlede situation i foreningerne, så vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Kontaktinformationer til bestyrelsen bør i øvrigt altid være korrekte, så send derfor venligst en mail til kontoret, når I vælger et nyt medlem ind i bestyrelsen, ændrer mail osv.

Foreningsbesøg og relationen

Hvis I har behov for hjælp og rådgivning, starter vi som regel med et besøg i foreningen. Vi vil også gerne besøge jer, selv om alt fungerer perfekt i foreningen. Derfor kan I opleve, at vi inviterer os selv på besøg for at pleje den personlige relation. Ved et foreningsbesøg vil vi gerne møde formanden og eventuelt flere medlemmer af bestyrelsen. Samtalen giver os et dybere indblik i jeres særlige situation. Jeres erfaringer og gode historier kan inspirere os til at hjælpe andre foreninger, så det er et vigtigt input for os. Igennem samtalen får klubben også ofte øjnene op for de tilbud og muligheder, som forbundet kan tilbyde.

Udviklingsforløb i foreningen

Hvis jeres forening har brug for et skub til at komme godt videre, vil det måske være en idé at få hjælp til dette igennem forbundets tre udviklingskonsulenter.

Konsulenterne er ikke længere væk end et telefonopkald, og udviklingsforløb og rådgivning er gratis for vores foreninger. Vi opfordrer derfor til, at I henvender jer for at få en uformel samtale om jeres situation.

Konsulenterne har stor erfaring med at tilrettelægge og styre processer indenfor foreningsudvikling og frivilligt arbejde. Et udviklingsforløb strækker sig normalt over en sæson og består som udgangspunkt af to eller tre besøg af konsulenten samt rådgivning og opfølgning på telefon eller e-mail. Hvert enkelt forløb er dog nøje tilpasset klubbens behov.

Et udviklingsforløb kan handle om flere ting. Det kan være på organisatorisk niveau, hvor vi hjælper jer med at udvikle arbejdet i jeres foreningsbestyrelse igennem opsætning af struktur, mødeform, årsplan, rolleafklaring, mål og visioner osv. Det kan handle om at udvikle og iværksætte en strategisk indsats indenfor frivilligområdet; at udvikle jeres tilbud og skabe medlemsfremgang. Foreningsudvikling kan også handle om forældreinddragelse og klubliv eller noget helt andet.

Rådgivning og sparring

Organisering
Opgavefordeling
Værktøjer og metoder
Medlemsrekruttering
Træneruddannelse

Udviklingsforløb

Bestyrelsesarbejde
Mødeform og struktur
Årsplan
Medlemsfremgang
Frivillighedsstrategi
Det gode træningsmiljø