Pokaler og priser

BK Vestia modtager KFUM Pokalen 2020 for deres eminente pigehold

BK Vestia modtager KFUM Pokalen 2020 for deres eminente pigehold

Pokaler og priser

Der er tradition for, at der hvert år uddeles en række pokaler og priser til medlemmer af KFUMs Idrætsforbund.

Foreninger, regionale enheder og udvalg under KFUMs Idrætsforbund har indstillingsret til disse hædersbevisninger. Vi annoncerer altid efter kandidater på forbundets facebookside, så vi opfordrer til at følge siden.

KFUM pokalen

Prisen består af en indgraveret vandrepokal med erindringsbæger, og den tildeles forbundets medlemsforeninger/skoler eller til enkeltpersoner i medlemsforeningerne/skolerne. Modtageren af KFUM-pokalen skal på særlig vis praktisere KFUMs kerneværdier – forpligtende fællesskab, demokrati, udvikling, respekt, frivillighed og rummelighed – til gavn for idrætten i almindelighed og KFUM-idrætten i særdeleshed.

Pokalen uddeles af forbundsbestyrelsen på baggrund af en skriftlig indstilling og uddeles én gang årligt enten på forbundets repræsentantskabsmøde eller lokalt. Alle kan indstille til pokalen.

Med pokalen følger et beløb på 2.000 kr.

Ungdomslederprisen

Denne pris, som uddeles af Forbundets Venner, kan deles i 2 portioner. Prisen består af et kontant beløb og gives fortrinsvis til unge ledere, der har udført et stort arbejde i forening eller forbund eller til ledere, der har gjort et stort stykke arbejde for unge i forening eller forbund.

Initiativprisen

Prisen, der er på 3.000 kr., uddeles af Forbundets Venner og gives til en forening, der i løbet af det sidste år har taget initiativ til et for foreningen nyt og spændende projekt.


Forbundets sølv- og guldnåle

Sølvnålen er indstiftet som et af KFUM-idrættens hæderstegn. Den kan tildeles enkeltpersoner, der har udført et fremtrædende arbejde af idrætslig eller organisatorisk art i forbundet, enten som menigt medlem eller som leder. Sølvnålen kan endvidere tildeles enkeltpersoner, der uden at være medlemmer – på særlig bemærkelsesværdig vis har ydet forbundet eller lokale foreninger hjælp og støtte. Forbundsbestyrelsens medlemmer og medlemsforeningers bestyrelse kan indstille kandidater til sølvnålen, ved at aflevere en skriftlig motivering til forbundskontoret. Forbundets bestyrelse træffer afgørelse om tildeling af sølvnålen.

Guldnålen er indstiftet som et af KFUM-idrættens hæderstegn. Guldnålen kan tildeles sådanne enkeltpersoner, som idrætsligt eller organisatorisk har udført et fremtrædende arbejde for KFUM-idrætten fortrinsvis udover det rent lokale eller som har ydet en livslang indsats i den lokale KFUM-forening eller skole. Forbundsbestyrelsens medlemmer laver indstilling og træffer afgørelse om tildeling af guldnålen.