Medlemskab

KFUMs Idrætsforbund blev etableret i 1918.
I 2020 havde forbundet 130 medlemsforeninger og et medlemstal på 31.683

Medlemskab

Som medlem af KFUMs Idrætsforbund er idrætsforeningen samtidig medlem af DIF og alle frivillige er tillige forsikret igennem en indgået kollektiv aftale. Dette er betalt igennem foreningens abonnement til KFUMs Idrætsforbund.

Medlemsforeningerne er forpligtede til at indberette seneste års registrerede medlemstal til DIF. og der sendes nærmere information pr. mail herom.

Ved nyvalg til bestyrelsen, ændring af kontaktinfo (mail og telefon) beder vi om at medlemsforeningen sender en mail til KFUMs Idrætsforbundet, så vi kan registrere jer korrekt i vores system.

Kontingent

Det årlige kontingent udsendes i februar. Grundkontingentet er på 300 kr. og foreninger med under 100 medlemmer opkræves ikke yderligere. Foreninger der har mellem 100 og 500 medlemmer opkræves yderligere 6 kr. pr. medlem, således at en forening med 150 medlemmer opkræves 300+ 6×50 = 600 kr. En forening opkræves maksimalt 2.700 kr. i kontingent

Optagelse

Ifølge forbundets vedtægter kan enhver idrætsforening hvis formålsparagraf er i overensstemmelse med forbundets optages som medlem af KFUMs Idrætsforbund.

Skema til anmodning om optagelse tilsendes ved henvendelse på forbundskontoret, og foreningen er optaget, når vi har modtaget det udfyldte skema vedhæftet idrætsforeningens egne vedtægter.

Ved optagelse er man forpligtet på KFUM Idrætsforbunds love (vedtægter).

Medlemsdemokrati og indflydelse

Som medlemsforening er man en del af repræsentantskabet i KFUMs Idrætsforbund. Foreningen kan fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, og medlemmer af foreningen kan deltage i afstemning ved personligt fremmøde og med skriftlig fuldmagt fra foreningens formand. Antallet af stemmer afhænger af foreningens senest indberettede medlemstal jf. nedenstående:

1 – 25 medlemmer: 1 stemme
26 – 50 medlemmer: 2 stemmer
51 – 100 medlemmer: 3 stemmer
101 – 300 medlemmer: 4 stemmer
301 – 500 medlemmer: 6 stemmer
Over 500 medlemmer: 8 stemmer

Medlemmer af foreningen er desuden valgbare til forbundsbestyrelsen. Opstilling forudsætter samtidig medlemskab af folkekirken.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal ved henvendelse pr. brev eller pr. mail til forbundskontoret eller formanden i KFUMs Idrætsforbund.