Kursus og uddannelse

Vi har en ambition om at lave uddannelser af allerhøjeste kvalitet for unge foreningsmedlemmer, der står på spring til at blive næste generation af ledere og trænere. De unge skal oplæres, inspireres og motiveres, og vores koncept virker, for undersøgelsen viser at 70% står i en træner- eller lederopgave i foreningen otte måneder efter endt kursus.

Vi har afviklet vores særlige koncept i en lang årrække, og de regnes af mange som en af de bedste kombinerede træner- og lederuddannelser i Danmark.

Kursus i et efterskolemiljø

Vores kursussucces er i høj grad knyttet til de optimale rammer og de unge engagerede instruktører. Det betyder meget for os at kurser afholdes et rart sted med gode faciliteter, og at vi samtidig opbygger et stærkt fællesskab. Det giver en helt unik oplevelse for deltagerne.

KFUMs Træner/Lederkursus afholdes på Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde. Her er de bedste forhold for idræt, og et godt køkken der kræser for kursisterne. Hvis man har været på efterskole eller højskoleophold, er det ikke svært at sætte sig ind i den lejrstemning der er på skolen i denne uge. Det er intenst, udviklende og smadderhyggeligt.

Kursusprogram

KFUMs Træner/lederkursus afvikles i skolernes sommerferie. Vi har meget på programmet, men der skal også være tid til det sociale, så vi har afsat otte dage – uanset hvilket kursus man følger.

Herunder kan du se de kurser der udbydes.

Juniorkursus 14 – 15 årige

Juniorkursus er et tværidrætsligt kursus, som henvender sig til unge i alderen 13-15 år. Kurset er det første trin i vores kursusrække inden kursisten vælger sig ind på noget idrætsspecifikt. Det er indgangskurset for det unge medlem, der er nysgerrig på træneropgaven.

Badminton 14– 20 årige – Trin 1-3

I samarbejde med DGI og Badminton Danmark arrangeres badmintonkurser. Kurset giver dig inspiration til den daglige badmintontræning, viden om teknisk træning, skadesforebyggelse samt hvordan man kan organisere sin træning. Der vil også være fokus på, hvordan du som træner og leder kan motivere, formidle, udvikle og få det bedste frem i dine spillere. Det er muligt at gennemføre hjælpetræner 1 og 2, samt trænerkursus 1 og 2 i DGI og Badminton Danmark På dette kursus undervises også i KFUMs foreningslære materiale

Håndbold 15 – 20 årige – Trin 1-5

I samarbejde med DHF udbyder vi meritgivende kurser. Alle vores kursister kommer gennem ugen til at afprøve deres nyerhvervede kompetencer i praksis. Vi stiller medier til rådighed, således at kursisterne som en del af uddannelsen afholder træningspas i hallen med ansvar for al planlægning og afvikling og efterfølgende feed-back af instruktørerne.
DHF akkrediterer KFUMs Idrætsforbunds trinkurser, således at man kan starte på DHFs elitetræneruddannelse, hvis man har gennemført trin 1-4.

Indhold på trinkurser

Trin 1: Der fokuseres på formidling. Man bliver bedre til at få spillerne til at lytte efter, forstå ens budskab og lade sig motivere.

Trin 2: Der sættes fokus på den individuelle fejlretning af spillerne. Det handler om at skabe teknisk udvikling på den mest optimale måde, og spillernes forskellige måder at modtage kritik på diskuteres.

Trin 3: Her drejer det sig om at planlægge teknisk træning, så der skabes sammenhæng for spillerne. Der bliver skabt sammenhæng mellem mål for træningen og øvelsesdesignet.

Trin 4: Her handler det om spillernes taktiske udvikling, om taktisk fejlretning og om design og udvikling af spilkoncept. Særlig dygtige kursister herfra indstilles til instruktørarbejde i KFUMs Idrætsforbund.

Læs mere om kurserne på disse sider