Vores værdigrundlag

FORMÅL
KFUMs Idrætsforbunds formål er med det kristne budskab som grundlag at udvikle idrætten i sunde rammer

MISSION
KFUMs Idrætsforbund ønsker at styrke det enkelte individ med afsæt i vores kristne værdier,
som rummer det sociale, det fysiske og det åndelige

VISION
KFUMs Idrætsforbund skaber udvikling i idræt ud fra kristne værdier og holdninger. Vi vil organisere og skabe tværgående idræt så alle kan være med. Vi vil idræt med kvalitet

VÆRDISÆT
KFUMs Idrætsforbund arbejder for at styrke og udvikle idræt ud fra de værdier og livsholdninger, som man finder i det kristne budskab. Vi er med andre ord et holdningsforbund, hvor idrætslivet tager afsæt i buddet om næstekærlighed, respekt for medmennesket og respekt for livet.

Vi har udpeget seks kerneværdier, som er illustreret i nedenstående model og forklaring

Forpligtende fællesskab: KFUMs Idrætsforbund og foreningerne tager hånd om den enkelte. Der skal være plads til forskellighed, og vi skal vise omsorg og respekt, give tryghed og følelse af at høre til. Men hver enkelt bør også vise medansvar, involvere sig og vise loyalitet over for klubkammerater og beslutninger. Fællesskabet omfatter også det internationale samarbejde indenfor KFUM/YMCA.

Demokrati: Enhver har indflydelse og ret til at give sin mening til kende men også et ansvar for at meninger, holdninger og beslutninger respekteres. Synlighed, gennemskuelighed og balance mellem rettigheder og forpligtelser er nøgleord

Udvikling: Ikke blot fysisk/idrætsligt men også menneskeligt og socialt. Vi skal tænke nyt, være nysgerrige og åbne overfor udfordringer, og vi skal skabe rum for plads til dialog og kreativitet.

Respekt: Handler om ligeværdig behandling, fairness og tolerance. Vi skal vise forståelse for mindretal indenfor forbundet og give alle mulighed for at udfolde sig på lige betingelser.

Frivillighed: Indebærer, at vi altid kan vælge til og fra overfor arbejdsopgaver – men også, at vi udviser ansvarlighed, når vi påtager os et hverv. Lønnen ligger i glæden ved at skabe noget for andre – sammen med andre.

Rummelighed: Der er plads til alle i KFUMs Idrætsforbund