Skolemedlemskab

Kontingent
Vi opkræver et årligt kontingent på 1.500 kr. for medlemskab af KFUMs Idrætsforbund. Som medlem har skolen adgang til en række forskellige ydelser, og skolen kan trække på sekretariatets resurser til rådgivning og sparring og som strategisk samarbejdspartner og politisk talerør.

Optagelse
Ifølge forbundets vedtægter kan der optages kristne fri- og efterskoler, højskoler, seminarier o.l. som medlem af KFUMs Idrætsforbund. Der er således ikke krav om at skolen skal have en særlig tilknytning til KFUM, ligesom der heller ikke stilles krav om, at skolen skal tilbyde idræt i et bestemt omfang – eller overhovedet.

Skema til anmodning om optagelse tilsendes ved henvendelse på forbundskontoret, og skolen er optaget, når vi har modtaget det udfyldte skema vedhæftet skolens vedtægter.

Ved optagelse er man forpligtet på KFUM Idrætsforbunds love (vedtægter).

Medlemsdemokrati og indflydelse
Som medlemsskole er man en del af repræsentantskabet i KFUMs Idrætsforbund. Medlemsskoler kan fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, og medlemmer af skolen kan deltage i afstemning med to stemmer ved personligt fremmøde og med skriftlig fuldmagt fra skolens formand.

Medlemmer af efterskolen er desuden valgbare til forbundsbestyrelsen. Opstilling forudsætter samtidig medlemskab af folkekirken.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal ved henvendelse pr. brev eller pr. mail til forbundskontoret eller formanden i KFUMs Idrætsforbund.