Repræsentantskabet

Alle medlemmer af idrætsforbundets enheder (idrætsforeninger, efterskoler og højskoler) har adgang til repræsentantskabsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

På repræsentantskabsmødet aflægger bestyrelsen sin årsberetning og de enkelte udvalg aflægger også beretning om det forløbne års aktiviteter. På mødet tager repræsentantskab beslutning om kontingent; den behandler indkomne forslag og endelig er der valg til forbundsbestyrelsen og valg af revisor.

Referat af repræsentantskabsmøde 2013
Referat af repræsentantskabsmøde 2014
Referat af repræsentantskabsmøde 2015
Referat af repræsentantskabsmøde 2016
Referat af repræsentantskabsmøde 2017
Referat af repræsentantskabsmøde 2018
Referat af repræsentantskabsmøde 2019