Repræsentantskabsmøde 2020

På grund af corona og begrænsning af forsamlingsretten flyttes mødet en uge. Der er ikke tale om en ny indkaldelse men om en ændring af datoen i det allerede varslede ordinære repræsentantskabsmøde.

Hvis der er stor interesse for deltagelse i repræsentantskabsmødet kan det blive nødvendigt at indskrænke deltagelse, således at der kun kan møde en repræsentant fra hver forening (medlemsenhed). Denne repræsentant opretholder i dette tilfælde medlemsenhedens stemmetal.

Vi modtager tilmeldinger til repræsentantskabsmødet fra alle mødeberettigede ved at benytte formularen herunder. Hvis antallet af tilmeldte overstiger det tilladte på den pågældende dato, tager forbundet kontakt til foreningen for at lade jer afgøre, hvem der repræsenterer foreningen.

Forbundets Venner holder generalforsamling i forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Tilmelding Repræsentantskabsmøde 2020

Tilmelding til KFUMs Idrætsforbunds repræsentantskabsmøde lørdag d. 13. juni kl. 9:30 - 12:00 i Give sognehus, Bøgetorvet 1, 7323 Give.