Projekter

Projekter

Forbundet er involveret i forskellige udviklingsarbejder og projekter. Det er der flere grunde til. Først og fremmest er det nødvendigt, at vi supplerer vores økonomi udefra, og samtidigt er det vigtigt at forbundet bygger erfaring og udvikler vores samarbejdsflader, for at vi kan fremstå som et forbund, der er relevant i forhold til det samfund, som vi er en del af og som giver økonomisk støtte til foreningsidrætten.

Det er desuden forbundsbestyrelsens ønske, at vi igennem vores projekter er med til at udvikle idrætten i sunde rammer, hvilket vi er forpligtet på jf. formålsparagraffen. Det giver en gevinst til forbundet i kraft af viden og netværk, og dette kommer i sidste ende alle foreningerne og medlemsefterskolerne til gavn.

 

Rend og hop med Ida og Oliver

Bevægelseskonceptet Rend og hop med Oliver blev udviklet af børne- og ungeudvalget, og siden 2012 har det kørt med støtte af Nordea-Fonden. Vi har ansat tre medarbejdere i projektet, der udløber i december 2019.

Vi henvender os til daginstitutioner og børnehaver med legebesøg til børnene og med kursus og informationsmøder til forældre og pædagoger. Indtil videre er vores materialet udbredt til 140.000 børn, og i flere kommuner har vi lavet store aftaler på hele deres institutionsområde.

Projektets slutmål er at sikre børns fysiske, psykiske og sociale trivsel og sundhed igennem veludviklede motoriske færdigheder. Vi arbejder med en evidensbaseret tilgang til motorik, og i mødet med børnene er metoden naturligvis leg og sjov.

Vi har udviklet vores eget materiale til formålet, og herunder bl.a. to figurer, der henvender sig til hhv. 0-2 årige igennem Ida figuren og de 3-6 årige igennem Oliver figuren.

For yderligere information henviser vi til facebook og til vores hjemmeside www.rendoghop.info hvor du også kan finde vores kontaktoplysninger.

 

Tidligere Projekter

Sønderbro i Bevægelse 2016-17. Et samarbejde med Horsens Kommune og Landsbyggefonden med fokus på at introducere skolebørn i 4-  6. kl. for foreningsidrætten og med udgangspunkt i et socialt belastet område i Horsens.