LederAkademi

Der er brug for unge robuste ledere, der med visioner og værdier kan udvikle sunde og bæredygtige idrætsmiljøer i den fremtid vi bevæger os ind i.

KFUMs Idrætsforbund tilbyder en uddannelse for 18 – 25-årige, hvor vi træner specifikke og personlige færdigheder i et naturligt og afslappende miljø med udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger og potentiale.

Indhold og temaer på KFUMs LederAkademi

  • Projektledelse
  • Personlig ledelse
  • Ledelsesværktøjer

Pris og praktiske informationer

Undervisningen finder sted som weekendseminarer på tre efterskoler. Prisen dækker kost, logi, undervisere og sociale aktiviteter.

Uddannelsen koster pr. år. 5.995 kr. for medlemmer og 7.500 for ikke-medlemmer.
Vær i øvrigt opmærksom på, om foreningen kan søge kursusrefusion.

Terminer for uddannelsen i 2021/22 er ikke fastlagt

kontakt og tilmelding

Udvilkingskonsulent, Erik Lorentzen, 51721500