Kursus og uddannelse

Kursus og uddannelse

Kurserne i KFUMs Idrætsforbund regnes af mange som de bedste træner- og lederuddannelser i Danmark. DIFs forbundsanalyse viser, at vi som specialforbund har de markant yngste ledere og trænere, og vi oplever, at mange specialforbund er interesserede i at høre mere om vores kursuskoncept: “KFUMs Træner/Lederkursus” og lære af os. Det er vi naturligvis enormt stolte af, og vi deler også gerne vores viden med alle interesserede, ligesom vi i forbundet anstrenger os hårdt for at forbedre vores kursusprogram fra år til år.

Læs mere om vores sommerkursus på baggrund af den seneste survey!

Garuda – en introduktion til vores kursusfilosofi

Vi kan bedst illustrere vores opskrift igennem Garudas hoved-hjerte-ben-model, som i vores øjne beskriver en komplet ledertype. Derfor sammensætter vi også et kursusindhold, hvor vi arbejder i dybden med alle tre områder.

Hoved:

Vores ledere skal have en god teknisk og taktisk forståelse af deres idrætsgren, og de skal vide hvordan organisationer og foreninger fungerer. Den teoretiske undervisning foregår igennem holdundervisning og foredrag, men i en aktiv undervisningsform med rollespil diskussion af dilemmaer mm.

Hjerte:

Vores ledere skal være gode foreningsmennesker. KFUMs Idrætsforbund bygger på de kristne livsværdier, og det handler for os i praksis om at have social forståelse og accept af medmennesket. På vores kurser har vi bl.a. afsat en hel dag, hvor vi arbejder med kirke og livsoplysning i en praktisk og tematiseret kontekst. Derudover har instruktørerne social samvær med kursisterne bl.a. igennem aftenunderholdning, hvilket er et stort hit på kurserne.

Ben:

Vores ledere skal have handlekraft og initiativ. På kurserne har vi kraftigt fokus på den praktiske del med medietræning og instruktørens feed-back på kursistens personlige ledelse. Vores undervisning skal motivere, inspirere og klæde kursisterne på til at tage et stort ansvar i den hjemlige forening.

Rammerne

Vores kursussucces i KFUMs Idrætsforbund er i høj grad knyttet til de optimale rammer. Det betyder meget for os, at vi har god tid til hinanden og at det foregår et rart sted med gode faciliteter.

KFUMs Træner/lederkursus afvikles altid i den første uge af skolernes sommerferie. Vi har meget på programmet, og der skal også være tid til hygge og relationer, så vi har afsat otte dage – uanset hvilket kursus man følger.

Sommerkurserne afholdes hvert år på Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde. Her er der et skønt miljø med gode forhold til idræt, og vi får rigtig god mad af skolens køkkenpersonale. Hvis man har været på efterskole eller højskoleophold, er det ikke svært at sætte sig ind i den lejrstemning der er på skolen i denne uge. Det er intenst, udviklende og smadderhyggeligt.

Kursusprogram

Indtil videre har vi to idrætsgrene og et tværidrætsligt kursus på programmet. I det følgende kan du læse nærmere om de enkelte kurser, der finder sted i den første uge af skolernes sommerferie på Hellebjerg Idrætsefterskole. Du finder oplysninger om konkrete datoer, tilmelding og kursuspriser på vores Facebookside, og du er altid velkommen til at ringe til vores konsulenter for yderligere information.

 • Juniorkursus 13 – 14 årige

  Juniorkursus er et tværidrætsligt kursus, som henvender sig til unge i alderen 13-14 år. Kurset er det første trin i vores kursusrække inden kursisten vælger sig ind på noget idrætsspecifikt. Dette trin skal være med til at motivere unge i målgruppen til at vælge træner/lederrollen til hjemme i foreningen. I 2019 havde vi unge med på kurset, som havde deres idrætslige udgangspunkt i håndbold, fodbold, badminton og gymnastik. På Juniorkurset indlæres basale lederværktøjer, som kan bruges i alle idrætsgrene.

 • Badminton 14 – 20 årige

  I samarbejde med DGI og Badminton Danmark arrangeres badmintonkurser.Kurset giver dig inspiration til den daglige badmintontræning, viden om teknisk træning, skadesforebyggelse samt hvordan man kan organisere sin træning. Der vil også være fokus på, hvordan du som træner og leder kan motivere, formidle, udvikle og få det bedste frem i dine spillere. Det er muligt at gennemføre hjælpetræner 1 og 2, samt trænerkursus 1 og 2 i DGI og BD regi – http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=26184. På dette kursus undervises også i KFUMs foreningslære materiale

 • Håndbold 14 – 20 årige

  I samarbejde med DHF udbyder vi meritgivende kurser. Alle vores kursister kommer gennem ugen til at afprøve deres nyerhvervede kompetencer i praksis. Vi stiller medier til rådighed, således at kursisterne som en del af uddannelsen afholder træningspas i hallen med ansvar for al planlægning og afvikling og efterfølgende feed-back af instruktørerne.

 • Juniorkursus

  Er et tværidrætsligt basiskursus for alle i alderen 13-15 år. Juniorkurset henvender sig til dig, der allerede er i gang som hjælpetræner, eller som har et ønske om at blive det. Vi afprøver dine grænser og ansvar hos den enkelte. Vi anbefaler vores foreninger at motivere alle unge i alderen 13-15 år om at deltage på KFUMs Træner/Lederkursus.

 • Trinkursus

  Er for alle i alderen 14-20 år. Vi udbyder trin 1, 2, 3 og 4. Alle kan starte på Trin 1. Det anbefales, at man har gennemført de foregående trin-kurser, når man deltager på Trin 2, 3 og 4. I særlige situationer er det muligt starte på et senere kursus, og vi opfordrer til, at du kontakter en af forbundets udviklingskonsulenter med spørgsmål herom.

DHF akkrediterer KFUMs Idrætsforbunds trinkurser, således at man kan starte på DHFs elitetræneruddannelse efter gennemført trin 4.

Indhold på trinkurser

Trin 1:  Der fokuseres på formidling. Man bliver bedre til at få spillerne til at lytte efter, forstå ens budskab og lade sig motivere.

Trin 2:  Der sættes fokus på den individuelle fejlretning af spillerne. Det handler om at skabe teknisk udvikling på den mest optimale måde, og spillernes forskellige måder at modtage kritik på diskuteres.

Trin 3:  Her drejer det sig om at planlægge teknisk træning, så der skabes sammenhæng for spillerne. Der bliver skabt sammenhæng mellem mål for træningen og øvelsesdesignet.

Trin 4: Her handler det om spillernes taktiske udvikling, om taktisk fejlretning og om design og udvikling af spilkoncept. Særlig dygtige kursister herfra indstilles til instruktørarbejde i KFUMs Idrætsforbund.

Bestil et KFUM kursus