Kursus og uddannelse

Kurserne i KFUMs Idrætsforbund regnes af mange som en af de bedste træner- og lederuddannelser i Danmark.

DIFs forbundsanalyse viser, at vi som specialforbund har de markant yngste ledere og trænere, og vi oplever, at andre specialforbund er interesserede i at høre mere om vores kursuskoncept: “KFUMs Træner/Lederkursus” og lære af os. Det er vi naturligvis enormt stolte af, og vi deler også gerne vores viden med alle interesserede, ligesom vi i forbundet anstrenger os hårdt for at forbedre vores kursusprogram fra år til år.

Læs mere om vores sommerkursus på baggrund af den seneste survey!

Rammerne

Vores kursussucces i KFUMs Idrætsforbund er i høj grad knyttet til de optimale rammer og instruktører. Det betyder meget for os, at vi har god tid til hinanden og at det foregår et rart sted med gode faciliteter.

KFUMs Træner/lederkursus afvikles altid i den første uge af skolernes sommerferie. Vi har meget på programmet, og der skal også være tid til hygge og relationer, så vi har afsat otte dage – uanset hvilket kursus man følger.

KFUMs Træner/Lederkursus afholdes hvert år på Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde. Her er der et skønt miljø med gode forhold til idræt, og vi får rigtig god mad af skolens køkkenpersonale. Hvis man har været på efterskole eller højskoleophold, er det ikke svært at sætte sig ind i den lejrstemning der er på skolen i denne uge. Det er intenst, udviklende og smadderhyggeligt.

Kursusprogram

Indtil videre har vi tre idrætsgrene og et tværidrætsligt kursus på programmet. I det følgende kan du læse nærmere om de enkelte kurser, der finder sted i den første uge af skolernes sommerferie på Hellebjerg Idrætsefterskole. Du finder oplysninger om konkrete datoer, tilmelding og kursuspriser på denne side og vores Facebookside, og du er altid velkommen til at ringe til vores konsulenter for yderligere information.

 • Juniorkursus 13 – 14 årige

  Juniorkursus er et tværidrætsligt kursus, som henvender sig til unge i alderen 13-14 år(Årg. 2006). Kurset er det første trin i vores kursusrække inden kursisten vælger sig ind på noget idrætsspecifikt. Dette trin skal være med til at motivere unge i målgruppen til at være aktiv som træner eller leder hjemme i foreningen. I 2019 havde vi unge med på kurset, som havde deres idrætslige udgangspunkt i håndbold, fodbold, badminton og gymnastik.
  På Juniorkurset indlæres basale lederværktøjer, som kan bruges i alle idrætsgrene.

 • Badminton 14 – 20 årige – Trin 1-3

  I samarbejde med DGI og Badminton Danmark arrangeres badmintonkurser.Kurset giver dig inspiration til den daglige badmintontræning, viden om teknisk træning, skadesforebyggelse samt hvordan man kan organisere sin træning. Der vil også være fokus på, hvordan du som træner og leder kan motivere, formidle, udvikle og få det bedste frem i dine spillere. Det er muligt at gennemføre hjælpetræner 1 og 2, samt trænerkursus 1 og 2 i DGI og BD regi – http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=26184. På dette kursus undervises også i KFUMs foreningslære materiale

 • Håndbold 14 – 20 årige – Trin 1-5

  I samarbejde med DHF udbyder vi meritgivende kurser. Alle vores kursister kommer gennem ugen til at afprøve deres nyerhvervede kompetencer i praksis. Vi stiller medier til rådighed, således at kursisterne som en del af uddannelsen afholder træningspas i hallen med ansvar for al planlægning og afvikling og efterfølgende feed-back af instruktørerne.
  DHF akkrediterer KFUMs Idrætsforbunds trinkurser, således at man kan starte på DHFs elitetræneruddannelse, hvis man har gennemført trin 1-4.

 • Gymnastik 14 – 20 årige – Trin 1

  I samarbejde med GymDanmark udbyder vi gymnastikkursus på et trin 1 kursus. Kursisterne undervises i GymDanmarks “Hjælpetræneruddannelse”https://gymdanmark.dk/traeneruddannelsehjaelpetraener/
  På dette kursus undervises også i KFUMs foreningslære materiale.

 • Kursusopbygning

  Er for alle i alderen 15-20 år. Vi udbyder trin 1, 2, 3 og 4. Alle kan starte på Trin 1. Det anbefales, at man har gennemført de foregående trin-kurser, når man deltager på Trin 2, 3 og 4. Det er muligt frit at vælge kursustrin, men vi opfordrer til, at du begynder med trin 1 eller Juniorkursus.
  Du er altid velkommen til at kontakte en af forbundets udviklingskonsulenter med spørgsmål herom.

Indhold på trinkurser

Trin 1:  Der fokuseres på formidling. Man bliver bedre til at få spillerne til at lytte efter, forstå ens budskab og lade sig motivere.

Trin 2:  Der sættes fokus på den individuelle fejlretning af spillerne. Det handler om at skabe teknisk udvikling på den mest optimale måde, og spillernes forskellige måder at modtage kritik på diskuteres.

Trin 3:  Her drejer det sig om at planlægge teknisk træning, så der skabes sammenhæng for spillerne. Der bliver skabt sammenhæng mellem mål for træningen og øvelsesdesignet.

Trin 4: Her handler det om spillernes taktiske udvikling, om taktisk fejlretning og om design og udvikling af spilkoncept. Særlig dygtige kursister herfra indstilles til instruktørarbejde i KFUMs Idrætsforbund.