Kursus og uddannelse

Kurserne i KFUMs Idrætsforbund regnes af mange blandt de bedste træner- og lederuddannelser for unge. DIFs forbundsanalyse viser, at KFUM har den højeste andel af unge ledere og trænere ud af de mange forbund.

Konsulenterne laver opfølgning sammen med foreningsbestyrelsen og kursisten otte måneder efter endt kursus. Her viser det sig, at mere end 70%* af kursisterne er aktive som trænere og ledere i klubben. Når foreningen sender unge medlemmer på KFUMs Træner / Lederkursus er det dermed også en vej ind i træner og lederopgaver i foreningen, da mange ikke har en funktion, når de starter på kursus.


* Kursister der er på efterskole tæller med i statistikken som “ikke-aktive”