LederAkademi

Der er brug for unge robuste ledere, der med visioner og værdier kan udvikle sunde og bæredygtige idrætsmiljøer i den fremtid vi bevæger os ind i.

KFUMs Idrætsforbund tilbyder en uddannelse for 18 – 25-årige, hvor vi træner specifikke og personlige færdigheder i et naturligt og afslappende miljø med udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger og potentiale.

Indhold og temaer på KFUMs LederAkademi

  • Projektledelse
  • Personlig ledelse
  • Ledelsesværktøjer


Pris og praktiske informationer

Undervisningen finder sted som weekendseminarer på tre efterskoler. Prisen dækker kost, logi, undervisere og sociale aktiviteter.

Hvis man er nysgerrig på LederAkademi og gerne vil deltage i et unge-netværk inden, så kan man ansøge om medlemsskab i denne Facebookgruppe 


Uddannelsen koster pr. år. 6.000 kr. for medlemmer og 7.500 for ikke-medlemmer 3 weekendsmoduler

Vær i øvrigt opmærksom på, om foreningen kan søge kursusrefusion.

Modulerne for uddannelsen i 2021/22:
9.-10. oktober på Nørre Nissum Efterskole
15.-16. januar
19.-20. marts

kontakt og tilmelding

Udvilkingskonsulent, Erik Lorentzen, 51721500