Værestedsbrugere

Mesterskaber for Væresteder

26. oktober 2021 – Nr. Nissum, Lemvig

Tilmeldingsfristen er overskredet - eftertilmelding hurtigst muligt til maja@kfumid.dk

Brugere af væresteder, sociale cafeer og bosteder inviteres til en dejlig dag med fællesskab, gode oplevelser, bevægelse og højt humør.

Hvad er Mesterskaber for VæreSteder

KFUMs Idrætsforbund vil give borgere i udsatte livssituationer en positiv dag med aktiviteter og konkurrencer. Vi mødes over idrætten.

Vi spiller sammen og mod hinanden, spiser sammen og oplever fællesskaber på tværs af VæreSteder. Det er ikke så vigtigt at man er god til noget, det er vigtigt at man er med, og at vi er sammen.

Vi dyster i mange forskellige aktiviteter. Der er både mulighed for at få sved på panden, eller trænet hjernecellerne.

Vi har et elevhold fra Nørre Nissum Efterskole som frivillige hjælpere. De organiserer turneringerne, og ved tvivlspørgsmål omkring reglerne er de overdommere. Husk at behandle dem pænt;-)

Ugen inden mesterskabet vil VæreSteder få tilsendt et regelsæt, så vi er nogenlunde enige om reglerne inden vi mødes.
I løbet af dagen er der også gode muligheder for at trække sig tilbage og nyde en kop kaffe, mens man spiller et spil for sjov eller taler med sidemanden.

Mere information, samt oversigten over aktiviteter ses i folderen, som kan hentes her:

Mesterskaber-for-VæreSteder Download