Frivillig i forbundet

Frivillig i forbundet

KFUMs Idrætsforbund består af mange idrætsforeninger rundt omkring i landet og alle foreningerne drives af frivilligt og ulønnet arbejde.
Alle medlemmer bliver ind imellem spurgt, om de vil hjælpe til på den ene eller den anden måde hjemme i klubben. Det kan være alt lige fra praktisk arbejde på et stævne og til at tage på kursus og blive træner på et hold.
På samme måde er der også mulighed for at være frivillig i idrætsforbundet. Hvis du vælger at blive frivillig i idrætsforbundet arbejder sammen med medlemmer fra andre foreninger om en bestemt opgave. Der er f.eks. mulighed for at være med til at arrangere FM i fodbold næste år, eller det kan være, at du har lyst til at udvikle børneidræt. Der er mange spændende opgaver, og de er alle organiserede i udvalg, som du kan læse mere om på denne side.

Læs mere om de forskellige udvalg i forbundet! (Link til ”udvalg”)

Generelt om udvalgene

Alle udvalg består af medlemmer fra forskellige foreninger, og de har det tilfælles, at de ønsker at arbejde med en konkret opgave i forbundet.
Et udvalg består typisk af 4-6 medlemmer, som vælger sin egen formand. Formandens opgave er at indkalde, strukturere og styre møderne og sikre at opgaven løses. Formanden refererer til en bestyrelsesrepræsentant, der følger udvalgsarbejdet fra sidelinjen.
Der skal skrives referat af møderne, og referatet skal sendes til forbundskontoret og til bestyrelsesrepræsentanten.
Udvalget er ansvarlig for eget budget og skal arbejde med økonomistyring, således at midlerne skaber størst muligt værdi og budgettet overholdes.
Målet er at udvalgene arbejder selvstændigt og løser den beskrevne opgave. Kontorets ansatte støtter op om udvalgsarbejdet efter behov.
Alle udvalg afleverer en skriftlig årsberetning senest seks uger før der afholdes repræsentantskabsmøde.
Der skal være deltagelse af minimum et medlem fra hvert udvalg på forbundsdagen.

Hvordan bliver man frivillig i udvalgsarbejdet?

Udvalgene er åbne for nye medlemmer, så hvis du er interesseret i et arbejdsområde, skal du ikke tøve med at henvende dig til bestyrelsesrepræsentanten eller forbundskontoret.
Bestyrelsen opfordrer alle der har interesse for et udvalgsarbejde til at melde sig. Der er ikke krav om alder eller erfaring. De eneste krav er, at man deltager i møderne med engagement, at man tager ansvar for opgaven, og at man gør sit bedste.

Hvad får man ud af at arbejde som frivillig i et udvalg?

Udvalgsarbejdet giver dig erfaring med organisatorisk arbejde og det styrker dine personlige kompetencer indenfor bl.a. kommunikation, samarbejde, planlægning, projektstyring og ledelse.
Når du sidder i et udvalg vil du udvide dit netværk i KFUMs Idrætsforbund. Du vil igennem samarbejdet med udvalget komme tættere på andre foreninger og de ansatte på forbundskontoret. Du vil få erfaring med at arbejde på et overordnet organisatorisk niveau, og du vil finde ud af, hvordan et idrætsforbund fungerer.
Alle udvalgsmedlemmer arbejder frivilligt og ulønnet, men dine udgifter til transport bliver betalt, ligesom der er forplejning til møderne. Udvalgene kan mødes privat eller i foreningerne, men man er også meget velkommen til at holde udvalgsmøder i forbundskontorets lokaler i Vejle.
Et flerårigt udvalgsarbejde vil gøre dig klar til at påtage dig andre større opgaver f.eks. som udvalgsformand, medlem i din foreningsbestyrelse eller i forbundsbestyrelsen. Du vil også kunne bruge dine erfaringer i dit arbejdsliv. Mange arbejdsgivere lægger vægt på, at jobkandidater er engageret i frivilligt arbejde, og det er stærkt, hvis du kan fremlægge dokumentation på forskellige frivillige poster i forbundet og i din hjemlige forening. Derfor udsteder forbundskontoret gerne en bekræftelse og en personlig anbefaling på dine meritter i KFUMs Idrætsforbund.

Læs mere om de forskellige udvalg i forbundet!