Bestyrelse

Forbundsbestyrelsen vælges af medlemmer på repræsentantskabsmødet. I lige år vælges en formand og to medlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og et medlem. Alle vælges for en to-årig periode. Der vælges også en suppleant for en et-årig periode. Derudover har bestyrelsen har mulighed for at vælge en ekstra næstformand,

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange pr. år, og den har til opgave at lede forbundet ved at tage beslutninger om budget, ansættelser og strategi. Læs KFUMs Idrætsforbunds vedtægter her!


Formand
Kasper Jepsen
Tlf: 40 94 34 46
jepsenkasper@hotmail.com


Næstformand
Mikkel Vejnø Risager


Kasserer 
Mark Gammeljord


Bestyrelsesmedlem
Nina Fremmelev Kristensen


Bestyrelsesmedlem
Lars Thomsen


Bestyrelsesmedlem
Carina Kallan Langvad


Bestyrelsesmedlem
Michael Nielsen


Suppleant
René Lundgaard Østerheden