Alsidig børnetræning og motorik

Børn og unge har altid været en hjertesag for KFUM.

Det gode idrætsmiljø for børn er baseret på en legende tilgang og i mindre grad på teknik og konkurrence. Det er vigtigt at bevare børns glæde for fysisk udfoldelse og foreningen har et stort ansvar for at lægge træningen til rette så den gradvist bliver mere udfordrende i takt med bønenes udvikling.

KFUM har udviklet en række værktøjer og materialer. Se rendoghop.dk

KFUM tilbyder også et samlet løft af foreningens trænere op til U10. Det indebærer to kursusgange med teori og praksis og opfølgning i foreningen hvor vi sikrer at de nye værktøjer og metoder bliver implementeret.

Læse mere om kursus for trænere op til U10

Danmarks Idrætsforbund giver følgende anbefalinger til det “gode idrætsmiljø for børn”

  • For de mindstes vedkommende skal træneren primært motivere til bevægelsesglæden med fokus på leg og læring
  • Foreningen skal kunne møde børn og unge, der har forskellige motivationer, ønsker og forudsætninger for at dyrke idræt
  • Motivation er ikke nødvendigvis noget man har iboende, men er noget der opstår, fordi man stimuleres af miljøet, trænere, kammerater, forældre, idrættens natur