Rend og Hop med Ida og Oliver

KFUMs Idrætsforbund har i perioden 2010 – 2020 drevet et bevægelseskoncept for 0 -6 årige børn i samarbejde med DIF og Nordea-Fonden. Projektet hedder "Rend og Hop med Ida og Oliver"

Rend og hop i kfums idrætsforbund

Rend og hop i kfums idrætsforbund

Hensigten var at fremme børns motoriske udvikling og at skærpe voksnes bevidsthed om vigtigheden af alsidig bevægelse i hverdagen og voksnes betydning som rollemodeller.

250.000 børn lærte Oliver og Ida at kende – de to figurer som blev udviklet i den pædagogiske del af projektet. Forbundet har været i berøring med rigtig mange institutioner og dagplejere over hele landet, og fagpersonalet har fået indsigt i understøttelse af børns sanser og motorisk udvikling.

Projektet lever videre

Bevægelseskonsulenterne udfører fortsat opgaver på enkelte institutioner og på større opgaver i kommuner, hvor vi tilbyder vores hjælp til et samlet løft på motorik-siden i kommunens dagtilbud.

Projektet lever også videre i de materialer vi efterlader til fagpersonale og forældre og trænere i foreninger. Det findes alt sammen på Rend og Hops egen hjemmeside, som du kommer til ved at trykke på knappen.

Besøg Rend og hop med Ida og Oliver

Aktivitetskort Rend og Hop

Aktivitetskort Rend og Hop