Information til foreninger

Skal din forening være frontløber for Åbent Dagtilbud

Åben Dagtilbud er et samarbejde hvor børn i dagtilbud introduceres for foreningslivets tilbud og aktiviteter. Det giver foreningerne en stor fordel at få mulighed for at tilrettelægge sjove og inkluderende aktiviteter for en hel årgang. For de fleste giver det mest mening at starte med at invitere de ældste børnehavebørn indenfor, da de er "foreningsparate".

Har du interesse i at etablere et Åben Dagtilbud samarbejde i din forening, anbefaler vi at du som det første kontakter vores konsulent, Maiken Nøddesbo, tlf. 23934519 så vi kan guide dig i den rigtige retning. Måske er du så heldig, at din kommune har en samarbejdsaftale med KFUMs Idrætsforbund, så der følger ekstra resurser med aftalen. Under alle omstændigheder deler vi ud af vores viden, erfaring og materialer, til enhver forening, der søger rådgivning hos os.

Vi har afprøvet to modeller, der hver især har sine styrker. Den ene model inviterer børnene i foreningen hen over et antal uger til en times aktivitet sidst på eftermiddagen på en fast ugedag. Det hjælper børnene til at etablere en rutine ved at komme i foreningen og en tryghed ved instruktørerne. Vi oplever, at børnene hurtigt begynder at glæde sig til det næste foreningsbesøg, så det er et perfekt afsæt for medlemskab til et "tumlehold". En anden model kan være en "foreningslørdag" hvor I som forening ikke bliver bundet op på et længere forløb, men kan give børn og forældre en positiv oplevelse og et medlemstilbud at gå hjem på.

Yderligere fordele ved projektet

  • 2-5 timers kursus i Rend og Hop universet for alle instruktører/trænere/hjælpere. Læs mere her
  • Idékatalog til lege og aktiviteter med målgruppen, herunder en pakke med vores fysiske materiale
  • Hjælp til opstart og etablering af fremtidige samarbejdsaftale med institutioner 
  • Synliggørelse af foreningen 
  • Flere medlemmer
  • Genbesøg af vores udviklingskonsulenter efter et år, med et 2 timers ekstra inspirations kursus.