Pokaler og priser

Der er tradition for, at der hvert år uddeles en række pokaler og priser til medlemmer af KFUMs Idrætsforbund.

Foreninger, regionale enheder og udvalg under KFUMs Idrætsforbund har indstillingsret til disse hædersbevisninger. Vi benytter os i stadig stigende grad af forbundets facebookside, når vi beder om indstillinger til priser.

Rounborgpokalen
Prisen består af en indgraveret vandrepokal med erindringsbæger, og den tildeles en idrætsudøver eller et hold, som med deres præstation har været med til at markere KFUM Idrætten på allerhøjeste niveau.

Forbundets lederpris
Prisen består af en indgraveret vandrepokal med erindringsbæger, og den tildeles en leder i en af forbundets foreninger, som har ydet en ekstra ordinær indsats til gavn for forening og/eller forbund.

Ungdomslederprisen
Denne pris, som uddeles af Forbundets Venner, kan deles i 2 portioner. Prisen består af et kontant beløb og gives fortrinsvis til unge ledere, der har udført et stort arbejde i forening eller forbund eller til ledere, der har gjort et stort stykke arbejde for unge i forening eller forbund.

Initiativprisen
Prisen, der er på 3.000 kr., uddeles af Forbundets Venner og gives til en forening, der i løbet af det sidste år har taget initiativ til et for foreningen nyt og spændende projekt.

Årets frivillige
Prisen består af et indrammet diplom, blomster- og vingave, og den tildeles et medlem af forbundet, der har ydet en ekstraordinær og bemærkelsesværdig frivillig indsats for en idrætsforening eller forbundet.

Forbundets sølv- og guldnåle
Disse æres-emblemer kan man indstille aktive personer til at modtage hele året.

KFUMs Idrætsforbunds æres-emblem, Sølvnålen, er indstiftet som et af KFUM-idrættens hæderstegn. Sølvnålen kan tildeles enkeltpersoner, der har udført et fremtrædende arbejde af idrætslig eller organisatorisk art i forbundet, enten som menigt medlem eller som leder. Sølvnålen kan endvidere tildeles enkeltpersoner, der uden at være medlemmer – på særlig bemærkelsesværdig vis har ydet forbundet eller lokale foreninger hjælp og støtte.

KFUMs Idrætsforbunds æres-emblem, Guldnålen, er indstiftet som et af KFUM-idrættens hæderstegn. Guldnålen kan tildeles sådanne enkeltpersoner, som idrætsligt eller organisatorisk har udført et fremtrædende arbejde for KFUM-idrætten fortrinsvis udover det rent lokale.