Bestyrelse

Forbundsbestyrelsen vælges af medlemmer på repræsentantskabsmødet. I lige år vælges en formand og to medlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og et medlem. Alle vælges for en to-årig periode. Der vælges også en suppleant for en et-årig periode. Derudover har bestyrelsen har mulighed for at vælge en ekstra næstformand,

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange pr. år, og den har til opgave at lede forbundet ved at tage beslutninger om budget, ansættelser og strategi.


Formand
Kasper Jepsen
Tlf: 40 94 34 46
jepsenkasper@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformand og kasserer
Jonas Jeppesen
Tlf: 40 62 99 50
jonas_jeppesen2@hotmail.com


Næstformand
Mikkel Vejnø Risager
Tlf: 42 73 50 60
m.v.risager@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
Nina Fremmelev Kristensen
Tlf: 30 61 09 54
ninafremmelev@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
Lars Thomsen
Tlf: 24 28 25 86
lt@tolerance.dk


Bestyrelsesmedlem
Mark Gammeljord
Tlf:
mark_gammeljord@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem
Michael Nielsen
Tlf: 21 76 93 34
kastanjeparken3@gmail.com


Suppleant
Carina Kallan Langvad
Tlf: 60 19 66 49
carinakallan@hotmail.com